Kasowy PIT 2024

Kasowy PIT

W informacjach z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się opis projektu ustawy, który przewiduje istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kluczową zmianą, zaplanowaną na drugi kwartał 2024 roku, jest wprowadzenie tzw. Kasowego PIT, mającego na celu zmianę sposobu rozliczania podatku dochodowego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Szczegóły
KSeF 2025

Od KSeF nie ma odwrotu

Podczas konferencji w Ministerstwie Finansów 21 marca 2024 r., minister Andrzej Domański zobowiązał się do szybkiego ogłoszenia nowej daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF, podkreślając nieodwracalność decyzji o jego implementacji. Zapowiedziano także wprowadzenie zmian w systemie po konsultacjach z przedsiębiorcami, mających na celu jego usprawnienie, przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowej struktury. Podkreślono również szybki proces legislacyjny dotyczący tych zmian.

Szczegóły
składka zdrowotna

Zmiana w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2024

W obliczu narastającej dyskusji na temat składki zdrowotnej wśród przedsiębiorców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, zwraca uwagę na potrzebę powrotu do systemu obowiązującego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu w 2022 roku. Ta zmiana, zdaniem Abramowicza, przyniosłaby ulgę finansową dla przedsiębiorców, którzy w obecnym systemie borykają się z rosnącymi obciążeniami.

Szczegóły
model SaaS

Wybór między modelem SaaS a licencyjnym systemu ERP

Wprowadzenie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) w modelu SaaS (Software as a Service) w porównaniu z tradycyjnym modelem licencyjnym, przynosi znaczące zmiany w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą zarządzać swoimi zasobami i procesami biznesowymi. Analiza korzyści związanych z wyborem modelu SaaS, podzielona na kategorie finansowe, operacyjne, techniczne i strategiczne, ukazuje szeroki zakres potencjalnych zalet tego podejścia dla firm. Równocześnie, modele te przedstawiają różne wyzwania i możliwości, które muszą być rozważone przez decydentów biznesowych.

Szczegóły
dofinansowanie zakupu systemu ERP

🌐Jak uzyskać dofinansowanie na zakup systemu ERP w 2024 roku?

Systemy ERP oferują możliwość zintegrowanego zarządzania wszystkimi aspektami działalności firmy, od finansów i księgowości, przez produkcję i łańcuch dostaw, aż po zasoby ludzkie i relacje z klientami. Jednakże, koszty implementacji takich systemów mogą być znaczące, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na szczęście, w 2024 roku istnieją różne możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i wdrożenie systemów ERP, które mogą znacznie obniżyć te bariery finansowe.

Szczegóły
sztuczna inteligencja

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w swoim biznesie?

Sztuczna inteligencja obejmuje szeroki zakres technologii, takich jak uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorców i wiele innych. Te narzędzia mogą przetwarzać ogromne ilości danych szybciej i dokładniej niż ludzki mózg, dostarczając cennych insightów, które mogą być wykorzystane do optymalizacji różnych aspektów działalności biznesowej.

Szczegóły
Minimalny-podatek-dochodowy

Webinar „Podatek minimalny” z ekspertem Patrycją Kubiesą

Minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wywołuje szereg obaw wśród przedsiębiorców, głównie ze względu na jego skomplikowany wzór obliczeniowy i liczne wyjątki. Chociaż ma on na celu uszczelnienie systemu podatkowego, to zarówno krytycy, jak i eksperci podkreślają, że może przynieść więcej problemów praktycznych niż przewidywanych korzyści dla budżetu państwa.

Szczegóły
odszkodowania

Zmiany w odszkodowaniach za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Co musisz wiedzieć?

W najnowszych przepisach, które wchodzą w życie już 1 kwietnia 2024 roku, zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie, które określa nowe stawki odszkodowań obowiązujące od kwietnia 2024 do marca 2025 roku. Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie się zmieniło i jak te zmiany mogą wpłynąć na pracowników oraz pracodawców.

Szczegóły
Konsultujemy-KSeF

Zakończono cykl spotkań „Konsultujemy KSeF”

W ciągu ostatnich tygodni, od 16 lutego do 1 marca, Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl dziewięciu spotkań pod hasłem „Konsultujemy KSeF”, które zgromadziły łącznie około 10 tysięcy osób, zarówno stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa, jak i online. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło nie tylko platformę wymiany myśli i doświadczeń, ale także kluczowy moment w procesie konsultacyjnym dotyczącym Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Szczegóły